Bytové domy v Kvasinách

Popis projektu

Zahájení stavby:

08/2008

Zahájení prodeje:

09/2008

Kolaudace stavby, předání bytů do užívání:

06/2011

Investor:

K2 invest s.r.o.

Architekt:

Ing. arch. Zdeněk Kozub

Bytové domy v Kvasinách jsou koncipovány jako moderní bytové objekty zaměřené především na velmi kvalitní bydlení. Umístění bytových domů skýtá bydlení v klidné části města.

Bytové domy budou vystavěny postupně, každý pětipodlažní bytový dům obsahuje 19 nadstandardních bytových jednotek o velikosti 41 až 97 m2, 10 parkovacích míst v prvním nadzemním podlaží budovy a dostatečný prostor pro parking v okolí domu. Všechny byty disponují lodžií nebo terasou. Pro výstavbu jsou použity kvalitní materiály a domy jsou zděné.

Standardy - vzorová místnost

Budoucí majitelé jednotlivých bytů mohou zasahovat do dispozičních a materiálových řešení v souladu s jejich požadavky tak, aby se ve svých nových domovech cítili co možná nejlépe. Samotná koncepce bydlení a velkorysé architektonické řešení celého objektu je významným předpokladem spokojenosti budoucích vlastníků jednotlivých bytů.

Zájemci mohou uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Při podpisu této smlouvy uhradí zálohu ve výši 5 % ceny bytu včetně DPH. Součástí smlouvy o smlouvě budoucí je ujednání o úhradě další platby ve výši 55 % kupní ceny bytu a to až po vybudování hrubé stavby a zanesení příslušných bytů do katastru nemovitostí jako rozestavěných bytových jednotek. Zároveň již tuto rozestavěnou bytovou jednotku je možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru. Toto se předpokládá v 09 - 10/2008. Po dokončení bytových jednotek a jejich kolaudaci budou byty převedeny kupními smlouvami na nové vlastníky a proveden doplatek kupní ceny ve výši 40 %.

Koncepce výstavby bytových domů v Kvasinách

Celková koncepce zástavby vychází z předem vytvořených typů bytových domů tak, aby daná lokalita tvořila jednotný harmonizující celek. Klienti si budou moci vybrat byt vyhovující jejich požadavkům z předem připraveného katalogu. Dispozice jednotlivých bytových jednotek budou variabilní s možností individuálních úprav dle požadavků klientů. 

Základní atributy řešení:

  • Silniční síť s chodníky se zeleným pásem a stromořadím v kombinaci s plochami pro parkování.
  • Bytové domy jsou s plochými střechami. Byty v posledním nadzemním podlaží jsou půdorysně zapuštěné - plocha je využita pro terasy bytů.
  • Bytové domy používají stejné nebo obdobné architektonické prvky a detaily.
  • Bytové domy mají jednotné barevné a materiálové řešení, na štukových fasádách je zvoleno několik druhů teplých pastelových tónů, které se kombinují s danou šedou barvou.