Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

20.07.2017 - Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

Projekt  Street Kolín se nám blíží ke konci, připravujeme sekce 1-4 ke kolaudaci. 

Vnitroblok i podzemní parkování je již ve finální podobě.

10.02.2017 - Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

Na sekcích jsou obloženy prakticky všechny koupelny a toalety, položené dlažby na lodžií a předsíních. Realizuje se pokládka laminátových podlah. Zároveň byty se malují a dochází k osazování vypínačů a zásuvek.

01.11.2016 - Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

Na sekcích 6,7 probíhají práce na obkládání koupelen a toalet, je dokončený rozvod topné soustavy a betonáž, dokončuje se venkovní fasáda domu.

21.10.2016 - Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

Na sekcích 6,7 probíhají práce na obkládání koupelen a toalet, je dokončený rozvod topné soustavy a betonáž, dokončuje se venkovní fasáda domu.

31.08.2016 - Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

Na sekcích 6,7 probíhají práce na zateplení domu, probíhají práce na rozvodech topení a byla zahájeny práce  na betonáži v jednotlivých podlažích.

Sekce 5 - dokončují se vnitřní vyzdívky, pracujeme na rozvodech vody, odpadu a elektriky. Jsou objednaná okna a sestavy u lodžií.

V sekci 1,2 se nanáší vnější fasáda. V bytech dokončeny omítky a ve většině bytech i štuky.

25.07.2016 - Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

Pracujeme na střeše sekci 6 a 7 a současně se dokončují rozvody vody, kanalizace a probíhají práce na rozvodech elektriky a slaboproudu.

Pokračujeme ve výstavbě nosných konstrukcí sekce 3, 4 a 5.

V sekci 1 a 2 probíhají práce na omítkách, štucích a zateplení objektu.

08.07.2016 - Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

Na sekci 1-2 se dokončuje střecha, pokračují vyzdívky nosných konstrukcí a vnitřních příček na sekcích 3-5 a budou zahájeny práce na střeše sekce 6 a 7. Současně se realizují rozvody elektriky, vody a odpadu v sekci 6 a 7. V sekci 1 a 2 začínají práce na vnitřních omítkách a zateplení domu.