Postup realizace

22.05.2020
20.07.2017

Projekt  Street Kolín se nám blíží ke konci, připravujeme sekce 1-4 ke kolaudaci. 

Vnitroblok i podzemní parkování je již ve finální podobě.

13.03.2017
10.02.2017

Na sekcích jsou obloženy prakticky všechny koupelny a toalety, položené dlažby na lodžií a předsíních. Realizuje se pokládka laminátových podlah. Zároveň byty se malují a dochází k osazování vypínačů a zásuvek.

Sekce 5 - dokončujeme obkládání koupelen a toalet a připravujeme se na pokládku laminátových podlah.

V sekci 1,2 jsme připraveni zahájit práce na lepení obkladů a dlažeb v bytech.

Sekce 3 a 4 - jsou dokončeny vnitřní rozvody a hrubé omítky

01.11.2016

Na sekcích 6,7 probíhají práce na obkládání koupelen a toalet, je dokončený rozvod topné soustavy a betonáž, dokončuje se venkovní fasáda domu.

Sekce 5 - dokončují se vnitřní rozvody a pracuje se na vnitřních omítkách a štucích.

V sekci 1,2 je dokončená vnější fasáda domu. V bytech je dokončena betonáž podlah.

Sekce 3 a 4 - probíhají práce na vnitřních rozvodech (elektro, voda, odpad). Jsou nainstalovaná okna a sestavy na lodžie.

 
 

 

21.10.2016

Na sekcích 6,7 probíhají práce na obkládání koupelen a toalet, je dokončený rozvod topné soustavy a betonáž, dokončuje se venkovní fasáda domu.

Sekce 5 - dokončují se vnitřní rozvody a pracuje se na vnitřních omítkách a štucích.

V sekci 1,2 je dokončená vnější fasáda domu. V bytech je dokončena betonáž podlah.

Sekce 3 a 4 - probíhají práce na vnitřních rozvodech (elektro, voda, odpad). Jsou nainstalovaná okna a sestavy na lodžie.

 
 

 

31.08.2016

Na sekcích 6,7 probíhají práce na zateplení domu, probíhají práce na rozvodech topení a byla zahájeny práce  na betonáži v jednotlivých podlažích.

Sekce 5 - dokončují se vnitřní vyzdívky, pracujeme na rozvodech vody, odpadu a elektriky. Jsou objednaná okna a sestavy u lodžií.

V sekci 1,2 se nanáší vnější fasáda. V bytech dokončeny omítky a ve většině bytech i štuky.

Sekce 3 a 4 - dokončeny vnitřní vyzdívky. Jsou zaměřená a objednaná okna a sestavy u lodžií.

25.07.2016

Pracujeme na střeše sekci 6 a 7 a současně se dokončují rozvody vody, kanalizace a probíhají práce na rozvodech elektriky a slaboproudu.

Pokračujeme ve výstavbě nosných konstrukcí sekce 3, 4 a 5.

V sekci 1 a 2 probíhají práce na omítkách, štucích a zateplení objektu.

08.07.2016

Na sekci 1-2 se dokončuje střecha, pokračují vyzdívky nosných konstrukcí a vnitřních příček na sekcích 3-5 a budou zahájeny práce na střeše sekce 6 a 7. Současně se realizují rozvody elektriky, vody a odpadu v sekci 6 a 7. V sekci 1 a 2 začínají práce na vnitřních omítkách a zateplení domu.

26.05.2016

V sekci 1, 2 se zdí příčky u jednotlivých bytů a začali jsme práce na rozvodech vody, kanalizace a elektriky, u sekcí 6, 7 dokončujeme 3. nadzemní podlaží.

27.04.2016

Dokončeny monolity v sekcích 1-3, 6-7. V sekci 1, 2 začínáme zdít poslední nadzemní podlaží, u sekcí 6, 7 začínáme zdít 1. nadzemní podlaží.

22.03.2016

Dokončujeme monolitickou část stavby a začali jsme zdít první nadzemní podlaží sekce 1 a 2 včetně vnitřních příček.

24.01.2016
15.01.2016
08.01.2016
07.01.2016

Zahájili jsme stavbu. Vrtáme piloty.